Kaip Vilniaus valdžia kovojo prieš konstituciją

Citata Nr. 1
Lietuvos Republikos Konstitucija
36 straipsnis
Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus.

Citata Nr. 2 (vos vos perfrazuota iš Delfi)
Vilniaus savivaldybė gali atsisakyti išduoti leidimus renginiams, kurių metu, policijos arba specialios komisijos nuomone, gali kilti riaušės.

O žmonės Delfi komentaruose spygauja iš džiaugsmo. Ko gi jūs spygaujat, taigi, kai taikių susirinkimų teises atima iš vienos grupės, jas taip pat atima ir iš jūsų pačių.

Tad eilinį kartą Martin Niemöller eilės:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

Komentarai

Linas J sakė…
Čia manasis to eilėraščio vertimas. Gal ne labai eiliuotas, bet svarbu esmė:

Kai naciai ėmėsi komunistų,
Aš tylėjau,
Nes nebuvau komunistu.

Kai jie pasodino socialdemokratus,
Aš tylėjau,
Nes nebuvau socialdemokratas.

Kai jie persekiojo profsąjungų narius,
Aš neprabilau,
Nes nepriklausiau profsąjungai.

Kai jie ėmėsi žydų,
Aš tylėjau,
Nes nebuvau žydas.

Kai jie atėjo manęs,
Nebebuvo nė vieno galinčio pasipriešinti.
Akvilyte sakė…
bet dar vertėtų pasiskaityti susirinkimų įstatymą, kuriuo vadovaujantis išduodami (arba ne) leidimai. teko su tuo susidurti labai nemalonus reikalas. Cituoju: Išnagrinėjęs pranešimą apie susirinkimo organizavimą, savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovas ar jo įgaliotas atstovas priima vieną iš šių sprendimų, kurį skelbia nedelsdamas:

1) išduoti susirinkimo organizatoriui pažymėjimą dėl suderintos susirinkimo vietos, laiko ir formos;

2) atsisakyti išduoti tokį pažymėjimą, jeigu organizuojant susirinkimą gali būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata ar dorovė ar kitų asmenų teisės ir laisvės.'
o čia nuoroda į įstatymą:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=210632&p_query=&p_tr2=
Arba galite atsiversti www.lrs.lt ir paieskoje švesti įstatymo kodą I-317.
tai tiek..
Akvilyte sakė…
atsiprašau turėtų būti 'įvesti kodą'.
Anonimiškas sakė…
Nemanau, kad gėjai yra ta žmonių grupė, kurios teisės turėtų būti svarbesnės už kitų žmonių grupių teises.

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai