Konkursas "Lietuva vaiko akimis"

Konkursas „Lietuva vaiko akimis“

 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių kalbos institutas skelbia lietuviškų tekstų konkursą Lietuva vaiko akimis“, kuriame kviečiami dalyvauti užsienio lietuviai moksleiviai.

     Šio konkurso tikslas – puoselėti lietuvybės dvasią, stiprinti užsienio lietuvių moksleivių ryšius su Lietuva, skatinti juos mokytis lietuvių kalbos.    

Lietuvių kalba – vienas iš stipriausių saitų, vienijančių po visą pasaulį pasklidusius lietuvius. Ji – ir patikimas ryšys, siejantis gyvenančiuosius svetur su Lietuva.

Skatindami užsienio lietuvius moksleivius lietuviškai rašyti apie Lietuvą, siūlome galimybę tarsi dukart prisiliesti prie to, kas lietuviška: pasinaudoti daugelio kartų sukauptais lietuvių kalbos lobiais ir pamėginti atskleisti vaiko akimis matomą lietuvišką realybę.

KONKURSO SĄLYGOS

 

Konkurso dalyviai.  Konkurse gali dalyvauti 1–12 klasių užsienio lietuviai moksleiviai.

 

Konkurso trukmė.   Konkurso pradžia – 2005 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2005 m. gruodžio 1 d.

 

Teksto pobūdis.       Laukiame bet kokio žanro tekstų – rašinių, esė, apžvalgų, interviu, humoreskų, poemų, eilėraščių ir kt. – Lietuvos tematika.

 

Teksto papildai. Prie konkursui siunčiamo teksto galima pridėti ir jį papildančios, su tekstu tiesiogiai susijusios vaizdinės medžiagos – iliustracijų, nuotraukų ir kt.

 

Temos interpretacija. Siūlomą temą Lietuva vaiko akimis galima interpretuoti labai įvairiai, laisvai, kūrybingai. Nėra negalimų šios temos potemių, bet rašyti siūlome apie tai, kas teksto autoriui pačiam svarbu, kas jo paties matyta, išklausta, sužinota, patirta, įsivaizduota, jausta, išgyventa.

·                    Tai gali būti realios ar virtualios kelionės po Lietuvą įspūdžiai, tėvų, senelių ar kt. papasakotų lietuviškų istorijų atspindžiai, su Lietuva susijusių fotografijų, paveikslų, knygų, spektaklių sukelti išgyvenimai ir kt.

·                    Galimos ir tiriamojo pobūdžio šios temos variacijos. Pavyzdžiui, patyrinėti Lietuvos įvaizdį, atsiskleidžiantį internete, atlikti klasės draugų ar kitų dabartinės teksto autoriaus bendruomenės narių apklausą, susijusią su jų žiniomis ar (ir) nuomone apie Lietuvą.

 

Teksto ypatybės.    Teksto apimtis neribojama – nelygu pasirinktas žanras, vis dėlto siūloma nepamiršti auksinės taisyklės: kokybė svarbiau nei kiekybė. Ne veltui greta kitų geros kalbos reikalavimų – logiškumo, taisyklingumo, tikslumo, aiškumo, vaizdingumo (kitaip – konkretumo), gyvumo – kalbiniuose darbuose minimas ir glaustumas.

KONKURSO BAIGMĖ

 

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti vertingomis Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvių kalbos instituto dovanomis. Konkursą vainikuos kalbos laboratorija – čia jaunieji tekstų autoriai turės galimybę savo kūrinius parengti skelbti viešai.


Išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu jurgag@takas.lt
 

Darbus konkursui „Lietuva vaiko akimis

siųskite adresu

Lietuvių kalbos institutas (el. svetainė http://www.lki.lt/)

P. Vileišio g. 5, LT-2055 Vilnius

arba el. paštu jurgag@takas.lt

 

Komentarai

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai