Pranešimai

Rodomi įrašai nuo rugpjūtis, 2008

Perujiečio ir Uzbekistano rusės vestuvės Naujojoje Zelandijoje

Vaizdas
Penktadienio vakarą buvau draugų vestuvėse. Fredis kilęs iš Peru, Katia - kilusi iš Uzbeksitano. Visus svečius pasitiko Katios tėvai ir kadangi jie angliškai nemoka, tai su visais svečiais kalbėjo rusiškai ir jiems visai miela buvo, kad pasitaikiau aš - suprantantis jų kalbą ir minimaliai mokantis jiems ta pačia kalba atsakyti. Po kiek laiko pastebėjau kampe sėdinčią bobutę ir pagalvojau, kad tai Katios senelė - priėjau prie jos, pradėjau rusiškai kalbinti, o ta man angliškai: aš nieko nesuprantu, ką kalbi - aš esu graikė. Pasirodo nė velnio ji Katiai ne senelė, ji - Fredžio ir Katios kaimynė. Sutuoktuvių ceremonijoje buvo šiek tiek inkų (iš Peru) motyvų ir tradicijų... Gražios vestuvės buvo. Fredis ir Katia šoka, Velingtonas, 2008 Daugiau nuotraukų čia

Bendradarbis kalba latviškai

Šiandien ėjau su bendradarbiu airiu kavos. Jis sakė, kad jo geriausias draugas vedęs latvę ir jiedu turi dukrytę. Ta dukrytė (2,5 metukų) pastoviai kalba tai latviškai, tai angliškai. Kartais sako "trusis", kartais sako "rabbit". Bais keista buvo girdėt airį atsitiktiniam pokalbyje girdėti tariant latvišką žodį.

Kinų siena darbe

Vaizdas
Pas mus darbe penktadienį viena komanda pasistatė didžiąją kinų sieną: Gerai būtų, kad pasamdytume mongolų kokių nors, kad tą sieną nuverstų. Nėr čia ko atsitverdinėti darbe.

Ubuntu resize ext2 (and probably ext3) parition

I have got a new PC for my mom and installed Ubuntu 8.04. I was somewhat pleasantly surprised by its usability and user friendliness, but also got a nasty surprise, automated installer created a very small ext3 partition for my system and it was fairly difficult to resize it. Most of the advice I found on the Internet related to usage of parted, all kinds of tricks on how to resize and move the file system, however it seemed to be very complicated. A much simpler solution is to just boot the Ubuntu from live CD and start a program gparted from the command line as follows: sudo gparted after that use it's simple UI for resizing and moving the partitions.